6 EKİM, İSTANBUL'UN KURTULUŞU

 

Hep biz bunalrı biliyoruz diye geçiyoruz ama insan zamanla unutuyor. Sanırım bu sıkılma olayı okullardan kalan, törenlerdeki saatlik günün anlam ve önemini belirtme konuşmaları
artık böyle törenlerim yok.. Senelerdir paylaşılamayan güzel şehrimintarihini bugün bir daha hatırlayalım..
 
İSTANBULUN TARİHÇESİ

İlimiz İstanbul’un geçmişi çok eskilere dayanır. Milattan Önce 3000 yıllarında kurulduğu sanılmaktadır. Önceleri Haliç’in güneyinde Traklar otururlarmış. Kadıköy İlçesi Fikirtepe semtine Fenikeliler yerleşmiş.Bu güzelim şehre sonradan Yunanlılar gelmiş. Megera Şehrinden gelen bir kafile M.Ö 658 yılında Sarayburnuna gelmiş ve buraya yerleşmişler . İstanbul adı ,Eski Yunanca "İs Tin Bolin"(Şehre Gidiyorum) sözünden veya Türklerin bu Şehirde (İslam Bol) kelimesinden meydana geldiği sanılmaktadır. M.Ö 2. Yüz yılda Romalıların eline geçmiş, bu şehri Konstantin 325 de yeniden kurmuştur. daha sonra 395'te Doğu Roma İmparatorluğu'nun baş kenti olmuştur.

Türkler,İranlılar,Araplar tarafından İstanbul çeşitli deflar kuşatılmıştır. Müslüman Araplar 655'de Bizans Donanması’nı yokettiler. İstanbul 668-669 yıllarında Halife Zeyid tarafından kuşatıldı.bu savaşa Peygamberimizin yakın arkadaşları Halit Oğlu Zeyd, Ebu Eyyubül Ensari gibi bir çokları katıldı. Halife Maviye’de 673-674 yıllarında karadan ve denizden kuşattı.ancak netice alamadı.

Malazgirt Meydan Zaferinden sonra Selçuklu Türkleri ancak Üsküdara kadar geldiler. Daha sonra yani 1204’de Haçlılar şehri aldılar. İnsanlar kılıçtan geçirildi. Şehir yağmalandı,yakılıp yıkıldı. Bizanslılar daha sonra şehri Latinlerden geri aldılar. Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit 1390’da şehri kuşattı. Daha sonra Niğbolu zaferini Haçlılara karşı kazandı. Anadolu Hisarını yaptırdı. 1397’de yeniden İstanbul’u kuşattı fakat alamadı. Ayrıca Musa Çelebi 1411’de İkinci Murat 1422’de İstanbul için çetin savaşlar yaptılar.Nihayet İkinci Murat’ın oğlu ,İkinci Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) 29 mayıs 1453’te İstanbul’u Bizanslılar dan aldı. İstanbul Türklerin eline geçince Ayasofya ve bazı kiliseler camii ye çevrildi.Anadolunun çeşitli yörelerinden gelen insanlar İstanbul'a yerleşti. Mimar Sinan'ın eserleri, camiiler, bahçeler ve eğlence yerleri ile Dünya'nın en güzel şehri durumuna erişti.

Birinci dünya savaşından sonra 16 mart 1920'de düşman kuvvetleri İstanbul'u işgal etti. İsmet İnönü'nün Kurtuluş Savaşı sırasında imzaladığı Lozan Barış Andlaşması'ndan sonra 6 ekim 1923'tte işgalden kurtuldu.Bu kurtuluşu her yıl 6 ekim günü birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet devninde İstanbul'un yolları yapıldı. Yeni eserlerle süslendi. Bu şehirde ve çevresinde endüstri, ticaret, ekonomi, kültür, hızla gelişti. Şehir daha geniş alana yayıldı, nufus arttı,yerli yabancı turistlerin akınına uğradı. Kısacası gelişen koca şehir İstanbul dünyadaki büyük şehirler arasında yerini aldı

Kaynak;genel kültür

 

 

 

Vienna (German: Wien Austro-Bavarian
 Wean, see also other names) is the capital of Austria, and also one of the nine States of Austria. Vienna is Austria's primate city; with a population of about 1.7 million (2.2 million within the metropolitan area), and is by far the largest city in Austria as well as its cultural, economic and political centre
Founded around 500 BC, Vienna was originally a Celtic settlement. In 15 BC, Vienna became a Roman frontier city ("Vindobona") guarding the Roman Empire against Germanic tribes to the north.
During the Middle Ages, Vienna was home of the Babenberg Dynasty and in 1440 became residence city of the Habsburg dynasties from where Vienna eventually grew to become the capital of the Holy Roman Empire and a cultural centre for arts and science, music and fine cuisine. The Ottoman invasions of Europe in the 16th and 17th centuries were stopped twice just outside Vienna (see Siege of Vienna, 1529 and Battle of Vienna, 1683).
 1805, Vienna became capital of the Austrian Empire — and later the Austro-Hungarian Empire — and played a major role in European and World politics, including hosting the 1815 Congress of Vienna. Adolf Hitler lived in Vienna from 1907 until 1913. The Academy Of Fine Arts of the city rejected him as a student. When Hitler became broke and homeless he stayed at homeless shelters like the one on the Meldemann Strasse. In 1918, after World War I, Vienna became capital of the First Austrian Republic. In 1938 Hitler spoke to the Austrian people from the balcony of the Neue Burg, a part of the Hofburg at the Heldenplatz. Between 1938 (Anschluß) and the end of the Second World War, Vienna lost its status as a capital to Berlin.
In 1945, the Vienna Offensive was successfully launched by the Soviets against the Germans holding Vienna. The city was besieged for about two weeks before it fell to the Soviets. After 1945, Vienna was again the capital of Austria. It was initially divided into four zones by the 4 Powers and was governed by the Allied Commission for Austria. Vienna became a hot-bed for international espionage between the Western and Eastern blocs. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !